index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty
QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)


      COUNTER       

MainStay Suites01234567890


   8     :::::::::  บทความ  :::::::::
        
"การบริการด้วยใจ‬"

       
                 "การบริการ"

ยุคนี้...Service Mind...ยังเป็นที่โหยหา
แม้แต่ภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกมองว่าเป็น...ธุรกิจภาคผลิต หลายคนมองว่า “การบริการ” จะมีอยู่แต่ในธุรกิจให้หรือขายบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และขยายมายังร้านสะดวกซื้อ ซึ่งอาจทำใ้ห้มองข้ามอะไรบางอย่างไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาจารย์ วิทยากรหรือที่ปรึกษา ไม่เชื่อลองนึกถึงตอนที่มีวิทยากรเข้ามาบรรยาย ภาพลักษณ์ภายนอกดูดีน่าเชื่อถือ กล้าแสดงออก สร้างจุดเด่น จุดสนใจให้คนอื่นหันมามองในจุดๆเดียว เน้นความเป็นตัวของตัวเองให้ดูมีคุณค่า
นั่นคือ
-วิทยากรสร้างตัวตนให้กลายเป็นแบรนด์จากภาพลักษณ์ภายนอกคือ เสื้อผ้า หน้า (ทรง)ผมเพื่อขอให้มีคนยอมรับและให้เกียรติ 
-เน้นการมีสไตล์การพูด การฟัง การแสดงออก เพื่อการสร้างเอกลักษณ์จนเป็นอัตลักษณ์เป็นการสร้างการจดจำให้เกิดขึ้นว่าเป็นวิทยากรคนไหน
-บ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองโดยเป็นธรรมชาติ มีความจริงใจทำให้มีคนชอบ พร้อมให้เกียรติผู้อื่นเช่นที่ได้รับ วิทยากรจะทำอะไร จะพูดอะไรก็ถูกไปหมด
-ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องอายใคร เวทีนี้เป็นของเรา แต่ต้องทำให้ได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังจนทำให้คิด พูดและทำตามได้
-สิ่งที่วิทยากรได้คือการยอมรับ และถ้าได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาก็จะได้มากกว่ากล่องหรือโลห์
-โดยมองหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้เจอ ตีโจทย์ให้แตกว่าลูกค้าของเราคือใครบ้าง

แล้วคุณให้ "การบริการ" แบบไหนครับ

‪#‎การบริการด้วยใจ‬

  

                                                                                                     เรียบเรียงโดย
                                                                  
อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/home                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article/article7

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS

PromotionS & EventS
 
 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


    www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน