index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
      COUNTER       
MainStay Suites
        

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

โครงการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 


ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 
จัดโครงการ

"SAFETY HAPPY WORKPLACE"

            โดยเน้นการสานต่อกิจกรรมที่สืบเนื่องจากชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ    ทำงาน จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม "Safety Happy Workplace 2014” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีการนำเสนอเครื่องมือเพื่อประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนบุคคล และองค์กร ในรูปแบบ App ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมการแปรผลที่เข้าใจง่าย คือ “Safetinometer” และ “Safety Happy Workplace : SHE” ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น “Safety Mind” 
 

   

“Safety Happy Workplace 2015"

‘Safety First ’หรือ ปลอดภัยไว้ก่อน ถือเป็นหัวใจของการทำงานที่หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญ เพราะสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย นอกจากจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังทำให้ผู้ทำงานหรือพนักงานมีความอุ่นใจขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้แนวคิดที่จะนำ SHE มาปรับใช้จึงน่าจะเหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง “ วัฒนธรรมความปลอดภัย ”SHE ร่วมกับองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) คือ สถานประกอบการ สถานศึกษา ที่ทำงาน ที่มีความมั่นคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจคนในองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและตั้งใจทำงานสถานที่ทำงานมีบรรยากาศเกื้อหนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีและทุกคนทุกระดับในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ หลักการที่สำคัญคือความสำเร็จของภารกิจนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลทุกฝ่ายและที่จะขาดไม่ได้คือ ความสุขของทุกคน“ ความรับผิดชอบต่อสังคม ” (Social Responsibility) ทำให้การมองถึง “ ความเป็นมนุษย์ ”(Human) ที่มีสถานะทางสุขภาพที่ดีแล้วต้อง“ พอเพียง ” แล้วหันกลับไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่าในสังคมหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่เราทุกคนจะได้มีความสุข และใช้ชีวิตได้ อย่างเต็มศักยภาพสมกับคำว่า “ ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ” (Humanization)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ (ผช.เลขาฯชมรมฯ)
โทร 08 6313 4479
ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 
18/1 ข้างที่ว่าการอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 08 6313 4479 
โทรสาร. 0 3841 3979
อีเมล. safetychonburi@gmail.com .
              สนับสนุนโดย
JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.


สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 
https://drive.google.com/file/d/0B4JPZBYpC-f7ejRkQ0lxcHFVdFE/edit?usp=sharing

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม
===== แจ้งลงทะเบียนร่วมโครงการ =====

แบบแสดงความต้องการรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการhttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

แบบประเมินผลโคงการฯ

ประเมินผลโครงการอบรม
 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png


 

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training