index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)
      COUNTER       
MainStay Suites
        

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 


“Safety Mind”
สืบเนื่องจากชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม "Safety Happy Workplace 2014” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีการนำเสนอเครื่องมือเพื่อประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนบุคคล และองค์กร ในรูปแบบ App ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมการแปรผลที่เข้าใจง่าย คือ 

และ 

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคน    
            มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น 

“Safety Mind”
 

สนับสนุนโดย
JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety1                                                                        https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/howtobuythree

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png


 

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training