https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/config/pagetemplates/home/logo%20jn.png?attredirects=0

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx


QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)      COUNTER       
MainStay Suiteshttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20copy.png?attredirects=0

มุมมองด้านความปลอดภัย 
โดย อดิศร  ดีปานธรรม

                 การที่ทำงานรับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยไม่ได้ราบรื่นและง่ายอย่างที่คิด การทำงานเสมือนต้องแลกหัวใจความเชื่อมั่นกับผู้บริหารสูงสุด ,คณะกรรมการความปลอดภัยและพนักงานทุกคน ที่จะให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันจนทำให้เกิดความร่วมมือไม่คิดว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับก็จะกลับไปสู่พวกเขาเองคือการไม่เกิดอุบัติเหตุ สภาพพื้นที่ทำงานมั่นคงปลอดภัยและน่าอยู่

                ในการทำงานด้านความปลอดภัยแรกๆหากมีแรงต้านจากคนในองค์กรสิ่งที่สำคัญควรวิเคราะห์จุดยืนของตัวเราก่อนว่าองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในระดับใดผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญระดับไหน การปฎิบัติงานความปลอดภัยก็จะง่ายขึ้นหากรู้ทิศทางความต้องการขององค์กร 

                ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยให้คิดทำงานอย่างเต็มความสามารถการดำเนินงานความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องภายในบริษัทก่อน  การจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ,หัวหน้างานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อย่าคิดว่าเหนื่อยกับการพูด,การตักเตือนหลายๆครั้งเพราะนั้นหมายถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยยังต้องส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงทิศทางเดียวกันด้านความปลอดภัยขององค์กรเอง************************************************ติดต่อทีมงาน
Line ID : SAFETY Chon Network1
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81.png
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Test of Basic Res
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/safety-happy-workplace

 

1789012345234566789012

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty
Email : udsanee@jnhealthcare.com    |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty    |   http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

    www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน