index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspxhttp://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty
QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)


      COUNTER       
MainStay Suites


12345678901234567890


  :::::::::  สินค้า  :::::::::
        

  หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ / Training

     หลักสูตรการฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ตลอด  จนแง่  คิดดีที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักสูตร  ที่เหมาะสมกับ  ความต้องการของสถานประกอบการ ที่ก่อให้เกิด "ดุลยภาพแห่งความเป็น  มนุษย์"

 การเขียนแผนธุรกิจ

 การสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน 
 การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การปฐมพยาบาลและการช่วยคืนฟื้นชีพขั้น  พื้นฐาน
 การจัดทำ KPI ( Key Performance          indicator )  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 เทคนิค P-D-C-A ในการบริหารจัดการ

 การสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

 จิตสำนึกการลดของเสียในการผลิต
 การบริหารสำนักงาน

 7ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน
 เทคนิค 9 ประการ สู่ความสำเร็จในงาน

 คิดบวกและสร้างสรรค์ในงาน
 ทีมเวิร์ตที่เป็นหนึ่ง   การพัฒนาคุณภาพพนักงานเพื่อป้องกันการ  เกิดของเสีย 
 พูดอย่างไรให้นายเข้าใจ

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 MM-Mind Maps For Work

 การจัดทำบัญชีต้นทุนขั้นพื้นฐาน
 การภาษีอากรขั้นพื้นฐาน

 สต๊อกอันตราย
 เทคนิคการจัดการคลังอย่างไรให้ไม่มีคลัง

 


  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ / Business Consultance

     บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเน้นที่ความต้องการของผู้ประกอบการ คือ  "การให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด คือตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุด"

ทั้งระบบตามหลัก BSC  ด้านการตลาด


 ด้านการจัดการ  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
 ด้านการบริการ / การผลิต  ด้านการเงิน / บัญชี

 ด้านกฏหมาย ด้านอื่นๆ

 


  หุ่นฝีกอบรม CPR

        การได้ฝึกปฎิบัติจริงอย่างเหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของการจัดอบรมที่เน้นการอบรม  และฝึก  ปฏิบัติ การการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านได้  รับประโยชน์จากการ  อบรม  อย่างสูงสุด

 หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพหรือการฝึกช่วย  ชีวิตแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น ตามหลัก  AHA2010 (ผู้ใหญ่)
 หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพหรือฝึกการช่วย  ชีวิตแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น ตามหลัก  AHA2010 (แบบเต็มตัว)


 หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพหรือการฝึกช่วย  ชีวิตแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น ตามหลัก  AHA2010 (เด็กโต)   หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพหรือฝึกการช่วย  ชีวิตแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น ตาม หลัก  AHA2010 (เด็กเล็ก)
 
 
 เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติชนิดพกพา  หุ่นจำลองการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินอาหาร ตามหลัก AHA2010

 หน้ากากเป่าปากช่วยชีวิตแบบชิ้นเดียว

 

   ของที่ระลึก / isouvenir

        ของที่ระลึกและอุปกร์ต่างๆเพื่อใช้เสริมภาพลักษ์ขององค์กรในทุกองค์ประกอบ

 เข็มกลัดเครือข่ายความปลอดภัยอาชีว  อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  จ.ชลบุรี  เสื้อคอวี CPR YOU CAN DO


   
 
 

 

 

 

   ขั้นตอนง่ายๆและรวดเร็ว
  
 เข้าไปที่  www.jnhealthcare.co.th ---> บริการของเรา สินค้าของเรา  ---> สั่งซื้อบริการ  และสินค้า ---> เลือกสินค้าที่ต้องการลงตระกร้า ---> เลือกวิธีการชำระเงินจาก Paysbuy         

การสั่งซื้อบริการและสินค้า
 ทีมงาน JN Health Care & Beauty ได้อำนวยความสะดวกในการเลือกใช้บริการและ  สินค้าของทีมงานด้วยบริการการชำระค่าเงินผ่าน Paysbuy ที่มีหลากหลายรูปแบบ 

http://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อhttp://www.jnhealthcare.co.th/products/สั่งซื้อ
 


 ดาวน์โหลดโปสเตอร์ฟรี

            ทีมงาน Healthy Crub ขอมอบสื่อต่างๆให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจสามารถ
        ดาวน์โหลดโปสเตอร์รณรงค์ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับ โรคและการดูแลสุขภาพ
        ชุดที่ 1  
   

                                                                                                          https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/safetychonburi/activitysafety/fire
   HOME   ABOUT US   SERVICE   ACTIVITY   GOODS   CONTACT US

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace/Happy%208.png


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/vip-cream-by-siri-on


Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER
23456789023456789012
PromotionS
&
EventS

 

1234567890123456789012 

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


     www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน