index

   
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

www.paysbuy.com
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)      COUNTER       
MainStay Suites


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplacehttps://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/happy-workplace

"Happy Workplace Manager Club" 

การอบรมการพัฒนาผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร ทั้ง 3 รุ่น 
ภายใต้โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรทุกท่านพร้อมแล้วกับการสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครับ องค์กรและประเทศชาติ
มาดูกันครับว่ามีใครกันบ้าง

                                                                                   


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/quiz
Test of Basic Res

 234567890123456789012 


 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน