index

 
 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  


www.paysbuy.com

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx


QR CODE  (FB)


QR CODE  (B)      COUNTER       
MainStay Suites


12345678901234567890


 :::::::::: การพัฒนาคนแบบองค์องค์รวม ::::::::::
        
        หลักสูตรการฝึกอบรม " Product Life Cycle "

                    การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีสมมติฐานที่ว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง
            หลายจะต้องเดินทางผ่านขั้นตอนต่างๆ 4 ระยะในช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
            นั้นๆ ได้แก่ การเปิดตัว การเติบโต การอิ่มตัวและการถดถอย ขั้นตอนเหล่านี้
            ถูกกำหนดขึ้นจากรายได้ที่ผลิตภัณฑ์นั้นสร้างขึ้นหรือสายการผลิตนั้นสร้างขึ้น
            ช่วงเวลาของสินค้าตามกระแสนิยมอาจสั้นเพียงไม่กี่เดือน หรืออาจนานถึงหนึ่ง
            ร้อยปีหรือมากกว่านั้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์
   
               8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
 https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/home
https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/JNHCB.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/isouvenir.0031.jpg

https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/home/Healthy%20Crub%20E%20copy.jpg


https://sites.google.com/a/jnhealthcare.com/jnhealthcare-d/index/article

Quiz
First aid quiz
SAFETINOMETER

 
 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***


     www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th
สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน