About us

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

        :: เกี่ยวกับเรา ::

        ทีมงานของเราได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน  สุขภาพ  สร้าง มุมมอง ที่แตกต่าง ระหว่างการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน กับ  การทำธุรกิจ  และ เป็นกำลังใจเล็ก น้อยจากทุกคนเพื่อให้เกิด การแบ่งปันสิ่งที่หลาย  คนอาจจะมอง  ข้ามไป

         เราเริ่มการทำงานด้วยการจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลและ  การ  ดูแล  ผู้ป่วยใน โรงพยาบาล เราต้องการสร้างวัฒนธรรมงานด้านอาชีวอนามัย  และความ  ปลอดภัยในสถาน ประกอบการเพราะเราเองก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติ  งาน หรือใช้  ชีวิตอยู่ ในที่ทำงานจนเรียกได้ว่า " บ้านอีกหลัง" ของเราก็ว่าได้

 ทีมพยาบาลอาชีวอนามัยของเราให้บริการดูแลพนักงานในสถานประกอบการ ที่มี  ห้อง  พยาบาล ไว้สำหรับ พนักงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบห้องพยาบาล จัดหา  อุปกรณ์  เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็น เหมาะสมกับแต่ละสถาน ประกอบการ การจัดทีม  พยาบาล  วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญงานอาชีว อนามัยค่อยดูแล จัดทำแผนงาน  เฝ้าระวัง และ  จัด  ทำรายงานร่วมกับทีม จป. และฝ่ายบุคคล

         ทีมงานมองเห็นโอกาสที่จะสร้างและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดูแล  สุขภาพ  แบบองค์รวม ที่ ทุกคน ทุก เพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ ทุกโอกาส ทุก  สถานการณ์  สามารถ  ดูแลสุขภาพของคนเองและ บุคคลอันเป็นที่รัก โดยทีม งาน  พร้อมเป็น  "เพื่อน" เคียง  ข้างคุณ

        เราเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่  19  มกราคม 2552 เราใช้ความ สามารถในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ  ทำงาน  ตาม  ปณิธานที่ตั้งไว้ คือ "การให้" ให้ในสิ่งที่ดีที่สุด ให้ในสิ่งที่ ทุกฝ่ายได้  ประโยชน์  สูงสุด

        ปัจจุบันทีมงานของ JN Health Care & Beauty มีการให้บริการ 2 ส่วน คือ    JNHCB / JN Healthty and Consulting of Business เน้นการให้คำปรึกษาและ  การ  ฝึกอบรมเพื่อให้เกิด ความเข้มแข็งทางธุรกิจแบบองค์รวม และ isouvenir จะ  เป็นของที่  ระลึกและอุปกร์ต่างๆเพื่อใช้เสริม ภาพลักษ์ขององค์กรในทุกองค์ประกอบ

  วันนี้เราก้าวไปด้วยกัน เราภูมิใจและพร้อมที่จะเป็น "ผู้ให้" ต่อไป

QR CODE  (FB)

ดาวน์โหลดประวัติองค์กร

แผ่นพับ       โปสเตอร์

  

ข้อมูลเพิ่มเติม

  Tel : 09-5467-9709          09-3937-8964 

          08-6313-4479          08-9605-0600

  Email : udsanee@jnhealthcare.com

  http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty

  http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

   HOME   ABOUT US   SERVICE   ACTIVITY   GOODS   CONTACT US

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

QR CODE  (B)

      COUNTER       

PromotionS

&

EventS

12345678901234567890

 1234567890123456789012

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty

Email : udsanee@jnhealthcare.com    |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty    |   http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน