Safety Happy Workplace 2015

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

โครงการชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี 

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

จัดโครงการ

"SAFETY HAPPY WORKPLACE"

            โดยเน้นการสานต่อกิจกรรมที่สืบเนื่องจากชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการ    ทำงาน จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม "Safety Happy Workplace 2014” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีการนำเสนอเครื่องมือเพื่อประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนบุคคล และองค์กร ในรูปแบบ App ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมการแปรผลที่เข้าใจง่าย คือ “Safetinometer” และ “Safety Happy Workplace : SHE” ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น “Safety Mind” 

 

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

1789012345234566789012

   

“Safety Happy Workplace 2015"

‘Safety First ’หรือ ปลอดภัยไว้ก่อน ถือเป็นหัวใจของการทำงานที่หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญ เพราะสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย นอกจากจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังทำให้ผู้ทำงานหรือพนักงานมีความอุ่นใจขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้แนวคิดที่จะนำ SHE มาปรับใช้จึงน่าจะเหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง “ วัฒนธรรมความปลอดภัย ”SHE ร่วมกับองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) คือ สถานประกอบการ สถานศึกษา ที่ทำงาน ที่มีความมั่นคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจคนในองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและตั้งใจทำงานสถานที่ทำงานมีบรรยากาศเกื้อหนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีและทุกคนทุกระดับในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ หลักการที่สำคัญคือความสำเร็จของภารกิจนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลทุกฝ่ายและที่จะขาดไม่ได้คือ ความสุขของทุกคน“ ความรับผิดชอบต่อสังคม ” (Social Responsibility) ทำให้การมองถึง “ ความเป็นมนุษย์ ”(Human) ที่มีสถานะทางสุขภาพที่ดีแล้วต้อง“ พอเพียง ” แล้วหันกลับไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่าในสังคมหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่เราทุกคนจะได้มีความสุข และใช้ชีวิตได้ อย่างเต็มศักยภาพสมกับคำว่า “ ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ” (Humanization)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ (ผช.เลขาฯชมรมฯ)

โทร 08 6313 4479

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 

18/1 ข้างที่ว่าการอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 08 6313 4479 

โทรสาร. 0 3841 3979

อีเมล. safetychonburi@gmail.com .

              

สนับสนุนโดย

JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม

===== แจ้งลงทะเบียนร่วมโครงการ =====

                                                                        

แบบประเมินผลโคงการฯ

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com