Home

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

         หน่วยฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานและการใช้ชีวิต ตามแนวทางการสร้างสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการให้คำปรึกษาในทุกมิติ   

                      

        โดยทีมงานที่ได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง ครอบคลุมด้านการตลาด การบริหารจัดการ/ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต/การบริการ การบัญชี/การเงิน กฎหมาย/ธรรมาภิบาล/แรงงานสัมพันธ์ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงาน

        ซึ่งประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านฝึกอบรมตามมาตรฐาน ISO 29990 : 2010 หน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมที่ไม่ใช่การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

        มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : SocialResponsibility) ที่ทีมงานดำเนินการมาโดยตลอดตามปณิธานที่ว่า "การให้" คือหัวใจของ "ความสำเร็จ"

#เครือข่ายที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Business Consultant Network

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพองค์กรต่อไปอย่างต่อเนื่อง

JN Business Consulting & Training

เลขทะเบียนที่ปรึกษา 4628

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็น บิสซิเนส คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง

To Be Continue / โปรดติดตามตอนต่อไป

Business Build up Consultant Center 

ศูนย์ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ 

Sustainable Business Build up : SBiz

การสร้างเสริมศักยภาพ ให้ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

     NEWS

     ข่าวสารล่าสุด

    ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

✨📖

โครงการ Happy Workplace : Humanization 

อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ร.ต., พว.) ประธานโครงการ Happy Workplace : Humanizationได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนบุคคล และองค์กร ในรูปแบบ App ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมการแปรผลที่เข้าใจง่ายด้วยหลัก Safety Happy Workplace ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กับกิจกรรม "Safety Happy Workplace 2014" จัดโดยชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อนสมาชิกสามารถเข้าไปลองทำกันได้เลย (Organizer by JN)

    

     

        การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย : Behavior Based Safety (BBS) และ การวิเคราะห์หาอันตราย ซึ่งเทคนิค Job Safety Analysis (JSA) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากนั้นนำมาบูรณาการสู่ ESB ที่ทุกคนและทุกองค์กรต้องการ 

         ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น “Safety Mind”

           โดย  อ.พีรพล รอดบุญลือ อ.นภดล คงสมโภชน์ และ อ.อุษณีย์ กองพิมพ์

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingandTraining/

HOT LINE : 09 5467 9709 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน