activityforsocial13

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

 เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“Safety Happy Workplace" 

ฟรี

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

   

             ‘Safety First ’หรือ ปลอดภัยไว้ก่อน ถือเป็นหัวใจของการทำงานที่หน่วยงานต่างๆให้สำคัญ เพราะสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย นอกจากจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังทำให้ผู้ทำงานหรือพนักงานมีความอุ่นใจขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้แนวคิดที่จะนำ SHE มาปรับใช้จึงน่าจะ เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง “ วัฒนธรรมความปลอดภัย ”SHE ร่วมกับองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) คือ สถานประกอบการ สถานศึกษา ที่ทำงาน ที่มีความมั่นคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจคนในองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึง

พอใจและตั้งใจทำงานสถานที่ทำงานมีบรรยากาศเกื้อหนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีและทุกคน

ทุกระดับในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ หลักการที่สำคัญคือความสำเร็จของภารกิจนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลทุกฝ่ายและที่จะขาดไม่ได้คือ ความสุขของทุกคน“ ความรับผิดชอบต่อสังคม ” (Social Responsibility) ทำให้การมองถึง “ ความเป็นมนุษย์ ”(Human) ที่มีสถานะทางสุขภาพที่ดีแล้วต้อง“ พอเพียง ” แล้วหันกลับไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่าในสังคมหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่เราทุกคนจะได้มีความสุข และใช้ชีวิตได้ อย่างเต็มศักยภาพสมกับคำว่า “ ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ” 

(Humanization) 

            สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 100 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอุษณีย์ กองพิมพ์ ผู้ช่วยเลขาชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี E-mail : udsanee@jnhealthcare.com Tel : 09 3937 8964 , 09 5467 9709

              

สนับสนุนโดย

JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 

      COUNTER       

1789012345234566789012

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====

                                                                        

แบบประเมินผลโคงการฯ

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com