article6

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

   8     :::::::::  บทความ  :::::::::

        

"การบริการด้วยใจ‬"

       

                 "การบริการ"

ยุคนี้...Service Mind...ยังเป็นที่โหยหา

แม้แต่ภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกมองว่าเป็น...ธุรกิจภาคผลิต หลายคนมองว่า “การบริการ” จะมีอยู่แต่ในธุรกิจให้หรือขายบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และขยายมายังร้านสะดวกซื้อ ซึ่งอาจทำใ้ห้มองข้ามอะไรบางอย่างไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาจารย์ วิทยากรหรือที่ปรึกษา ไม่เชื่อลองนึกถึงตอนที่มีวิทยากรเข้ามาบรรยาย ภาพลักษณ์ภายนอกดูดีน่าเชื่อถือ กล้าแสดงออก สร้างจุดเด่น จุดสนใจให้คนอื่นหันมามองในจุดๆเดียว เน้นความเป็นตัวของตัวเองให้ดูมีคุณค่า

นั่นคือ

-วิทยากรสร้างตัวตนให้กลายเป็นแบรนด์จากภาพลักษณ์ภายนอกคือ เสื้อผ้า หน้า (ทรง)ผมเพื่อขอให้มีคนยอมรับและให้เกียรติ 

-เน้นการมีสไตล์การพูด การฟัง การแสดงออก เพื่อการสร้างเอกลักษณ์จนเป็นอัตลักษณ์เป็นการสร้างการจดจำให้เกิดขึ้นว่าเป็นวิทยากรคนไหน

-บ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองโดยเป็นธรรมชาติ มีความจริงใจทำให้มีคนชอบ พร้อมให้เกียรติผู้อื่นเช่นที่ได้รับ วิทยากรจะทำอะไร จะพูดอะไรก็ถูกไปหมด

-ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องอายใคร เวทีนี้เป็นของเรา แต่ต้องทำให้ได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังจนทำให้คิด พูดและทำตามได้

-สิ่งที่วิทยากรได้คือการยอมรับ และถ้าได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาก็จะได้มากกว่ากล่องหรือโลห์

-โดยมองหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้เจอ ตีโจทย์ให้แตกว่าลูกค้าของเราคือใครบ้าง

แล้วคุณให้ "การบริการ" แบบไหนครับ

‪#‎การบริการด้วยใจ‬

  

                                                                                                     เรียบเรียงโดย

                                                                  อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) 

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

01234567890

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

                                                                        

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

  www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน