Activityfafety7

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

           กิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่7 (สัญจร 4/2557)

   

         วันที่ 9 พฤาภาคม 2557

        จิบกาแฟ แชร์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่7 (สัญจร 4/2557) โดยศปร.7 

        ร่วมกับชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา ชมรมจป.จังหวัดชลบุรี ชมรมเครือข่ายความ

        ปลอดภัยจังหวัดชลบุรี และชมรมเพื่อนคนทำงานทุกสายอาชีพ วันศุกร์ 9 พค.2557

        เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม เดอะเบย์วิว พัทยา กล่าวเปิดงาน โดย นายพานิช

        จิตร์แจ้ง อธิบดีกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณนภดล คงสมโภชน์ รองประธาน

        ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมและแชร์ข้อมูลด้าน

        ความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

   

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

      COUNTER       

1789012345234566789012

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty

Email : udsanee@jnhealthcare.com    |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty    |   http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com