PosterHealthyCrub

   

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::: สื่อ โปสเตอร์ คู่มือ หนังสือ เอกสาร วีดิโอ   ::::::::::

 ทีมงาน Healthy Crub

ขอมอบสื่อต่างๆด้านสุขภาพให้กับเพื่อนสมาชิกและผู้ที่สนใจ

           ชุดที่ 1 ประกอบด้วย     

                       โปสเตอร์โรคอ้วน1

                            โปสเตอร์โรคอ้วน2

                            โปสเตอร์โรคอ้วน3

                            โปสเตอร์โรคอ้วน4

                            โปสเตอร์โรคอ้วน5

                            โปสเตอร์โรคอ้วน6

                            โปสเตอร์โรคอ้วน7                           

                            กำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อปวดหลัง

                            โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

                            วัณโรค

                            โคเลสเตอรอลสูงในเลือด

                            โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

                            ไข้เลือดออก

                            โรคเก๊าต์

                            คำแนะนำผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ

                            ริดสีดวงทวารหนัก

                            เหล้าทำอะไรกับตับของคุณบ้าง

                            ภัยหน้าร้อน

                            กำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อคัดจมูก

                            Occupational Health

                            company profile JNHCBg.001

                            company profile JNHCBg.002

                            company profile JNHCBg.003

                            company profile JNHCBg.004    

         

           ชุดที่ 2 ประกอบด้วย

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

 234567890123456789012 

           ชุดที่ 3 ประกอบด้วย  เอกสาร คู่มือ หนังสือ และสื่อวีดิทัศน์ จาก สสส และภาค๊เครือข่าย

                            คู่มือ เครื่องมือการพัฒนาองค์กร การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความฯ

                                  คู่มือ จำนวนประชากรlfsSum54

                                  คู่มือ ถนนสู่ AEC เพื่อ SMRs ไทย

                            คู่มือ Happy-8menu

                            คู่มือ การใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการองค์กรแห่งความสุข

                            คู่มือ การใช้สิทธ์การค้าSMEs

                            คู่มือ ประชาคมอาเซียนฉบับประชาชนAEC-people

                            คู่มือ มือการพัฒนาองค์กร การวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์section_pmqa2

                            หนังสือ 5App2

                            หนังสือ 9-organization

                            หนังสือ 123-สู่องค์กรแห่งความสุข21

                            หนังสือ book_happy8Menu-เรื่องสร้างสรรค์-เล่ม-2-2

                            หนังสือ Final-book_happy8menu

                            หนังสือ HR-Happy-Workplace

                            หนังสือ thai_asean

                            หนังสือ การมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์section_pmqa5

                            หนังสือ การสร้างประชาคมอาเซียน ed-building-ASEANcommunity

                            หนังสือ เครื่องมือการพัฒนาองค์กร การจัดกากระบวการsection_pmqa6

                            หนังสือ ทุนมนุษย์สร้งสุข@WORK  ฉบับสมบูรณ์

                            หนังสือ ทุนมนุษย์สร้งสุข@WORK ฉบับสมบูรณ์

                            หนังสือ สถานศึกษาKey55_T

                            หนังสือการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสร้างเสริมสุขฯ

                            หนังสือการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสร้างองค์กรฯ

                            สื่อปฐมวัย ประกอบด้วย 3 รายการเด็ก

                                        ฟาฟา

                                        อนุบาลเอิ๊กอ๊าก

                                        มหัศจรรย์เส้นเล็ก

                                

       ดาวน์โหลดโปสเตอร์ เอกสาร หนังสือฟรี

            ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ขอมอบสื่อต่างๆให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ

        สามารถ ดาวน์โหลดโปสเตอร์รณรงค์ด้านความปลอดภัย

        ชุดที่ 1, 2, 3  

                                                                                                     

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน