Healthy Crub

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

   8     :::::::::        Healthy Crub       :::::::::

        

   ขอแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมงาน JN Health Care & Beauty จริงๆต้องเรียกว่าพี่ใหญ่ด้วยซำ้ เพราะเกิดมาก่อนน่าจะมากกว่า 10 ปีนั้นคือ "Healthy Crub หรือ สุขภาพครับ" ที่ออกมา  เพื่อเป็นสื่อ  กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ ซึ่งพอพูดถึงสุขภาพช่วง  แรกๆเรามักจะนึกถึง  "สุขภาพร่างกาย" โดย อ.นภดล คงสมโภชน์ ในตอนนั้นพยายามจะสื่อให้รวมถึง

     "สุขภาพชีวิต " หรือ คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพใจ ความเป็นคน 

     "สุขภาพทางธุรกิจ" ประกอบด้วย การเงิน การจัดการ การตลาด การทำงาน การศึกษา 

     "สุขภาพความงาม" มองภาพลักษณ์ทางสังคม ที่มาจากภายในสู่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น 

 เสื้อผ้า หน้า  ผม 

        ที่ปัจจุบันนำมาสู่ "ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์" ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก  

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์  ทรัพย์  กรานนท์ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

        นี่คืออีกมุมมองเล็กๆที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวม จึงเป็นที่มาของ

 JN  Health Care &  Beauty 

                                               

 

      จากแรงบันดาลใจเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว “healthy Crub” หรือ “สุขภาพครับ” 

วันนี้ความมีชีวิตชีวาได้กลับคืนมาอีกครั้ง

ตัวหนังสือ “Healthy Crub” ภาษาอังกฤษสีฟ้า หมายถึง สื่อกลางทางภาษา เมื่อมองไปที่ท้องฟ้าทำให้รู้สึกผ่อนคลาย โล่ง สบาย

พื้นวงกลมสีเงิน หมายถึง โลกที่ทุกชีวิตต้องใช้ร่วมกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกัน และมีลักษณะคล้ายปุ่มกดเริ่มต้น คือการต้องมีการเคลื่อนไหว มีการสัมผัส เพื่อการเริ่มต้นของชีวิต

วงกลมที่อยู่ล้อมรอบ หมายถึง วิถีทางที่ต้องมีกรอบ มีกฏเกณฑ์ มองเห็นและยอมรับการมีอยู่และดับไปเป็นวัฏจักร

วงรอบสีนำ้เงิน เปรียบได้กับท้องทะเลที่กว้างไกลและลึก ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จึงนำมาใช้แทนเรื่องเล่า บทความที่ต้องการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้อื่น

วงรอบสีเขียว เปรียบได้กับความชะอุ่มชุ่มชื่นของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบที่ทุกคนล้วนต้องการ จึงนำมาใช้ แทนความสมดุลย์ของชีวิต

วงรอบสีทอง เปรียบได้กับความต้องการที่สามารถแสดงออกมาของการอยู่ร่วมกัน จึงนำมาใช้แทนการสื่อสารที่ต้องการพื้นที่เป็นกลุ่มเป็นก้อน

                                อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.)                                                         

                                                                                 

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

01234567890

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

1234567890123456789012 

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com 

https://www.facebook.com/JNBusinessConsultingTraining   |   http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

 www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน