network

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

************************************************

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 

          ดำเนินงานเชื่อมประสานการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ เน้นหนักการรณรงค์  เพื่อสร้างกระแสตามเทศกาลที่

มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง สื่อสารประชาสัมพันธ์    ให้เกิดการรับรู้ในประเด็นการรณรงค์ จิตสำนึกความปลอดภัย  สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่  ค้นหา และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ขยาย  และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ขยายความร่วมมือกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการรณรงค์  ตามสภานการณ์  และยุทธศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายศราวุธ ยืนยั่ง 

เบอร์โทรศัพท์ 0 2588 3769 fax 0 2580 0518  มือถือ 08 8872 6567 

************************************************

      COUNTER       

บริษัท ดี ที ซัน (ประเทศไทย) จำกัด 

จำหน่ายดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร 

ออกแบบ ซ่อมบำรุง บริการเติมน้ำยาดับเพลิงทุกชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาวินทร์  วิเศษศิริ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2530 1583 - 4  มือถือ 08 9680 3023 

e-mail : dtsun99@hotmail.co.th

************************************************

บริษัท ฟริเกท เทคโนโลยี จำกัด

ให้บริการครบวงจรทางด้าน Security & Safety ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องของสินค้ายี่ห้อ  BOSCH จากประเทศเยอรมัน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภิตา โตสกุล Sales Representative

Frigate Technology Co.,Ltd.

188/90-91 Sukhumvit Road,T.maptaphut,A.Muang ,Rayong Thailand 21150

Tel:08 6044 0745 , 0 3869 1421 , Fax: 0 3869 1424 # 21

************************************************

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

     

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง งานส่งเสริมการการป้องกันปัจจัยเสี่ยง:บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ 

สิทธิพิเศษในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ค่ายฝึกอบรม กิจกรรมสุขภาพสัญจร กิจกรรมสัมมนาทางเทคนิคและวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และสื่อรณรงค์ต่างๆ (โปสเตอร์ แผ่นพับความรู้ สื่อมัลติมีเดีย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณหทัยรัตน์   พันตาวงษ์ หรือคุณขนิษฐา คงแก้ว 

ที่หมายเลข 0 2441 9232 , 0 2441 5000 ต่อ 2317, 08 2358 4614, 08 2358 4616

************************************************

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณคุณสุดาพร สงวนแวว

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยวิกตอเรีย 8 

ที่หมายเลข 0 2438 0259 ต่อ 477  , โทรสาร 0 2438 2185

มือถือ 08 6345 7443, 08 6605 9806

อีเมล sudapornvice8@gmail.com

************************************************

ติดต่อทีมงาน

E-mail : safetychonburi@gmail.com

Line ID : SAFETY Chon Network1

                         https://www.facebook.com/pages/Safety-Chonburi/1402230756707701

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

 

1789012345234566789012

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Healthcare & Beauty

Email : udsanee@jnhealthcare.com    |   http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty    |   http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

  www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน