Enneagram

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

::::::::::  กิจกรรม ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  ::::::::::

 เชิญร่วม

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

Happy Workplace : Humanization 

        "นพลักษณ์ กับ ศักยภาพคนทำงาน" 

ฟรี

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

                ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7 (ชลบุรี) ร่วมกับ  ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย

        จังหวัดชลบุรี จัด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Happy Workplace : Humanization 

        "นพลักษณ์ กับ ศักยภาพคนทำงาน" วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 –

        16.00 น.  

                    นพลักษณ์ (Enneagram) กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

      คือ การศึกษาบุคลิกลักษณะของบุคคล โดยแบ่งคนออกเป็น ๙ ประเภท ทำให้

      เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การพัฒนาตนเอง เข้าใจในความแตกต่าง

      ของเพื่อนมนุษย์ และช่วยพัฒนาทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน พัฒนาไปสู่การ

      ทำงานเป็นทีม มองเห็นวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย

            สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำกัดจำนวนผู้

      เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 40 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอุษณีย์ กองพิมพ์

      ผู้ช่วยเลขาชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  

      E-mail : udsanee@jnhealthcare.com   

      Tel : 09 3937 8964 , 09 5467 9709

วิทยากร

อ.นภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.)

และทีมงาน

สนับสนุนโดย

JN Health Care & Beauty Ltd.,Part.

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Download ใบสมัครที่ 

      COUNTER       

1789012345234566789012

หนังสืเชิญเข้ารับการอบรม

===== ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งลงทะเบียน =====

                                                                        

 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : safetychonburi@gmail.com

และท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

สามารถเข้าไปสมัครได้ที่

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com