consult

 

 HOT LINE:: 09 5467 9709 ::  

  :::::::::  การให้คำปรึกษาและที่ปรึกษา  :::::::::

        

        บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเน้นที่ความต้องการของผู้ประกอบการ คือ "การให้คำ  ปรึกษาที่ดีที่สุด คือตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุด” เน้นการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเพื่อ  ให้เกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจแบบองค์รวม 

        การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ : 

                                                การเงิน 

                                                การตลาด 

                                                การผลิต/การบริการ 

                                                การจัดการ 

                                                การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

                                                กฏหมาย

                                                การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     

           

ตัวอย่าง

สินค้า

การบริการ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Tel : 09-5467-9708          09-5467-9709 

          08-6313-4479          08-9605-0600

  Email : udsanee@jnhealthcare.com

  http://www.facebook.com/JnHealthCareBeauty

  http://jnbusinessconsultingandtraining.blogspot.com

               88888888888888888888888888888888888

   HOME   ABOUT US   SERVICE   ACTIVITY   GOODS   CONTACT US

8888888888888888888888888888

QR CODE  (FB)

QR CODE  (B)

      COUNTER       

1234567890

23456789023456789012

PromotionS

&

EventS

 

 ***  เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจและสุขใจไปกับเรา  ***

Welcome to JN Business Consulting & Training

Email : udsanee@jnhealthcare.com   |   http://www.facebook.com/JNHCB   |    http://jnhealthcareandbeauty.blogspot.com

   www.jnhealthcare.com เป็นส่วนหนึ่งของ www.jnhealthcare.co.th

สร้างและพัฒนาโดยคุณวชิระ คงสมโภชน์และทีมงาน